TOW5 lühirada

Prindi

Laupäev, 13.august - lühirada

Koht ja aegPikasaare

Pikasaare

Start stardiprotokolli alusel algusega 12.00 - 13.00

Avatud raja ja M/W8-10 start on päevaku formaadis

NB! W/M 8-10 vanuseklassile on tehtud lühike ja lihtne orienteerumisrada ilma nöörita (vanemad võivad rajale kaasa minna).

Kaart ja maastik

Võistluskeskus asub Eesti Kaitseväe alal. Pikasaare on üks Eesti mõnusamaid maastikuid, mis pakub suures osas kiiret joostavust ja väga põnevat orienteerumist. Pikasaare männi- ja kuusemets sarnaneb tüüpilisele moreenimaastikule ja on seejuures väga mitmekesine. Kõrguste vahe ühel nõlval on kuni 20m.

Kaart: ISOM standard, mõõtkava 1:10 000, kõrgusjoonte vahe 5.0 m, kaart uuendatakse aastal 2016.

Võistluskorraldus

  • Eraldistardist individuaalne suundorienteerumine

  • Võistlus läheb Eesti Orienteerumisliidu edetabelisse

  • Eelstart 3 minutit, stardiintervall 2 minutit
  • Kontrollaeg 2 tundi
  • Kõik võistlejad saavad võistlusmaterjalid koos rinnanumbriga kätte infotelgist. Sama rinnanumbrit kasutatakse kogu o-nädala vältel. Võistleja on kohustatud kandma rinnanumbrit kõigil võistluspäevadel. Säästmaks loodust, palume võistlejatel haaknõelad ise kaasa võtta.
  • Võistleja SI-kaart registreeritakse eelstardialas asuvas check-inis (vaata stardijoonist).

  • Eelstardis on kõigile klassidele lahtised lisalegendid

Võistlusklassid ja rajapikkusedPikasaare2

Võitja aeg MN21 klassides 30 - 35 minutit. Teistes klassides kuni 25 minutit.

Kohalesõit ja parkimine

Tallinnast liikuda mööda Tallinn-Narva maanteed, tähistus algav 68-ndalt kilomeetrilt, 1.5km enne Loobu risti, Läsna bussipeatusest. Tallinn-Narva maanteelt on võistluskeskusesse 4km.

Autasustamine

Tallinna Orienteerumisnädala autasustamine toimub viie võistluse (sprint, sprint, tavarada, tavarada ja lühirada) koondarvestusena, kus iga võistluspäeva ajad liidetakse. Autasustamine toimub jooksvalt peale lühiraja tulemuste selgumist 13.augustil.

Suurim orienteerumisüritus Eestis!

Toetajad